De Damhoeve biedt dagactiviteiten aan voor ouderen met een beperking. Deelnemers zijn één of meerdere dagen welkom. De Damhoeve is elke maandag,dinsdag, woensdag en donderdag geopend.

Voor welke mensen is de Damhoeve een geschikte plek

Te denken valt aan ouderen:

  • Die behoefte hebben aan sociale contacten,
    omdat ze anders in een isolement dreigen te raken
  • Die moeite hebben om structuur in hun dag te brengen.
  • Die tot weinig activiteit meer komen.
  • Die te kampen hebben met lichte desoriëntatie in tijd en ruimte.

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten van de Damhoeve zijn er verschillende mogelijkheden.

  • De deelnemer heeft een indicatie via de gemeente én de gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Coöperatie Boer en Zorg
  • De deelnemer heeft geen indicatie via de gemeente, maar wil toch graag gebruik maken van de dagbesteding, dan is het mogelijk dat u de zorg zelf betaalt.

Om te kijken of u in aanmerking komt voor een indicatie kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente waarin u woont.