Voor welke mensen is de Damhoeve een geschikte plek

Te denken valt aan ouderen:

  • Die behoefte hebben aan sociale contacten,
    omdat ze anders in een isolement dreigen te raken
  • Die moeite hebben om structuur in hun dag te brengen.
  • Die tot weinig activiteit meer komen.
  • Die te kampen hebben met lichte desoriëntatie in tijd en ruimte.

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten van de Damhoeve zijn er verschillende mogelijkheden.

  • De deelnemer heeft een indicatie via de gemeente én de gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Coöperatie Boer en Zorg
  • De deelnemer heeft geen indicatie via de gemeente, maar wil toch graag gebruik maken van de dagbesteding, dan is het mogelijk dat u de zorg zelf betaalt.

Om te kijken of u in aanmerking komt voor een indicatie kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente waarin u woont.